Контакти

Свържете се с нас

Хотел “Ела”

Боровец, България

Всеки ден от 08:00 до 17:00 ч.

(08:00-22:00 от15-ти декември – 15-ти април)