Επικοινωνία

                            ΣΚΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΝΣΚΟ – ΕΠΑΦΕΣ: 

                                                                                  Μόνο 110 μέτρα από τον κάτω σταθμό της γόνδολας.

Αναπαραγωγή Βίντεο